Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 14 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Talopam 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 20,00   náhrada  19,12  3,28 
  Talopam 25 mg; tbl flm 60x25 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 5,00   náhrada  6,43  0,00 
  Talopam 50 mg; tbl flm 60x50 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 10,00   náhrada  8,84  0,92 
  Topamax 100; tbl flm 60x100 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 20,00   náhrada  25,23  9,39 
  Topamax 25; tbl flm 60x25 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 5,00   náhrada  6,91  0,48 
  Topamax 50; tbl flm 60x50 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 10,00   náhrada  16,12  8,20 
  Topilex 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 20,00   náhrada  19,12  3,28 
  Topilex 50 mg; tbl flm 60x 50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 10,00   náhrada  8,84  0,92 
  Topimark 50 mg; tbl flm 60x50 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 10,00   náhrada  8,84  0,92 
  Topimark 100 mg; tbl flm 120x100 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 40,00   náhrada  38,24  6,56 
  Topimark 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 20,00   náhrada  19,12  3,28 
  Topimark 25 mg; tbl flm 60x25 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 5,00   náhrada  6,43  0,00 
  Topiramate Neuraxpharm 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 10,00   náhrada  8,59  0,67 
  Topiramate Neuraxpharm 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 5,00   náhrada  3,96  0,00