Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Palexia 20 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x200 ml/4 g (fľ.HDPE+striek.inj.); ; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 10,00   náhrada  51,63  5,33 
  PALEXIA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x(1x50 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.); ; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 6,25   náhrada  32,27  3,23 
  PALEXIA retard 100 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); ; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 15,00   náhrada  59,80  0,00 
  PALEXIA retard 150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); ; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 22,50   náhrada  102,00  0,00 
  PALEXIA retard 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); ; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 30,00   náhrada  109,17  0,00 
  PALEXIA retard 250 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); ; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 37,50   náhrada  164,46  0,00 
  PALEXIA retard 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); ; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 7,50   náhrada  36,00  0,00