Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 15 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ALMIRAL; sol inj 10x3 ml/75 mg (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 7,50   náhrada  3,15  0,91 
  ALMIRAL 50 mg; tbl ent 20x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 10,00   náhrada  1,44  0,60 
  Diclac retard; tbl plg 20x100 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 20,00   náhrada  2,18  0,50 
  Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg; cps mod 30x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 22,52   náhrada  4,14  2,25 
  Dicuno 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 15,00   náhrada  1,92  0,66 
  Flector EP Rapid 50 mg; gra 10x50 mg (vre.papier/Al/PE); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 5,00   náhrada  2,81  2,35 
  Flector EP Rapid 50 mg; gra 20x50 mg (vre.papier/Al/PE); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 10,00   náhrada  5,07  4,15 
  VERAL 100 RETARD; tbl plg 30(3x10)x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 30,00   náhrada  4,95  2,43 
  VERAL 50 mg ; tbl ent 20x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 10,00   náhrada  1,70  0,86 
  VERAL 50 mg ; tbl ent 50x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 25,00   náhrada  4,35  2,25 
  VERAL 75 retard; tbl plg 20(2x10)x75 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 15,00   náhrada  2,64  1,38 
  Voltaren 100; sup 5x100 mg (strip PVC/LDPE); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 5,00   náhrada  2,57  0,95 
  Voltaren 50; tbl ent 20x50 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 10,00   náhrada  2,17  1,33 
  Voltaren Rapid 50 mg ; tbl obd 20x50 mg; na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 10,00   náhrada  3,20  2,36 
  Voltaren Retard 100; tbl plg 30x100 mg; na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 30,00   náhrada  6,23  3,71