Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ilaris 150 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/150 mg (liek.inj.skl.); ; ALG; ind.obm.,ZP ATC=L04AC08= () 55,56   náhrada  11 227,21  0,00