Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 26 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  AMGEVITA 40 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.skl.napl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  429,23  88,21 
  AMGEVITA 40 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero inj.skl.napl.-SureCli; ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  429,23  88,21 
  Hulio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero napl.plast.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,01  0,00 
  Humira 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  221,63  0,00 
  Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.skl.napln.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  102,25 
  Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  102,25 
  Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  1 329,77  306,69 
  Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (striek.skl.napl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  0,00 
  Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,8 ml/80 mg (napl.skl.pero); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  443,27  0,00 
  Hyrimoz 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  431,22  90,20 
  Hyrimoz 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  431,22  90,20 
  Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,01  0,00 
  Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. v per; ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,01  0,00 
  Idacio 40 mg/0,8 ml injekčný roztok na pediatrické použitie; sol inj 1x0,8 ml/40 mg (liek.inj.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  221,63  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  170,50  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  170,50  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,01  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,01  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 56,14   náhrada  682,02  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 56,14   náhrada  682,02  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  1 023,03  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.+kryt ; ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  1 023,03  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 14,04   náhrada  170,50  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 2x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 28,07   náhrada  341,01  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 4x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 56,14   náhrada  682,02  0,00 
  Yuflyma 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 6x0,4 ml/40 mg (pero napl.skl.); ; DER,GIT,OPH,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB04=Adalimumab (GP NIE) 84,21   náhrada  1 023,03  0,00