Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  RINVOQ 15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 28x15 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA44= () 28,00   náhrada  871,02  231,22