Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Mayzent 0,25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 12x0,25 mg (PA/Al/PVC/Al-titr.bal.); ; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA42= () 1,50   náhrada  127,07  57,21 
  Mayzent 2 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x2 mg (PA/Al/PVC/Al); ; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA42= () 28,00   náhrada  1 197,91  0,00