Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Fulphila 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl. s chrá; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  310,72  0,00 
  Grasustek 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl.); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  310,72  0,00 
  Neulasta 6 mg injekčný roztok; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (napln.skl.inj.striek.+ inje; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  414,71  103,99 
  Pelgraz 6 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl.); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  310,72  0,00 
  Pelgraz 6 mg injekčný roztok v naplnenom injektore; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (injektor napl.skl.); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  310,72  0,00 
  Pelmeg 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl.); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  310,72  0,00 
  Ziextenzo 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl.); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  381,91  71,19