Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ZYTIGA 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x500 mg (blis.PVDC/PE/PVC/Al); ; ONK,URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  3 065,46  0,00