Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Xtandi 40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 112(4x28)x40 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BB04= () 28,00   náhrada  2 871,57  0,00