Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bortega 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.skl.inj.); ; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  145,89  0,00 
  Bortezomib Accord 2,5 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x1,4 ml/3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  358,39  0,00 
  Bortezomib Accord 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  358,39  0,00 
  Bortezomib Fresenius Kabi 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  429,63  0,00 
  Bortezomib Glenmark 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  429,63  0,00 
  Bortezomib Pharmevid 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  453,42  23,79 
  Bortezomib STADA; sol inj 1x3,5 mg/1,4 ml (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  358,39  0,00 
  VELCADE 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  530,97  101,34 
  Zegomib 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  358,39  0,00