Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  NINLARO 2,3 mg tvrdé kapsuly; cps dur 3x(3x1)x2,3 mg (blis.PVC-Al/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XG03= () 1,73   náhrada  3 982,35  2 054,82 
  NINLARO 3 mg tvrdé kapsuly; cps dur 3x(3x1)x3 mg (blis.PVC-Al/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XG03= () 2,25   náhrada  3 982,35  1 468,18 
  NINLARO 4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 3x(3x1)x4 mg (blis.PVC-Al/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XG03= () 3,00   náhrada  3 982,35  630,11