Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Targretin 75 mg mäkké kapsuly; cps mol 100x75 mg (fľ.HDPE); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XF03= () 25,00   náhrada  768,91  0,00