Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  DARZALEX 20 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC24= () 25,00   náhrada  1 690,26  0,00 
  DARZALEX 20 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC24= () 6,25   náhrada  439,35  6,15