Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 12 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Abevmy 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 80,00   náhrada  760,40  0,00 
  Abevmy 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  190,10  0,00 
  Alymsys 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 80,00   náhrada  760,40  0,00 
  Alymsys 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  190,10  0,00 
  Avastin 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 80,00   náhrada  1 029,99  269,59 
  Avastin 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  284,13  94,03 
  MVASI 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 80,00   náhrada  800,46  40,06 
  MVASI 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  200,11  10,01 
  Oyavas 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 80,00   náhrada  760,40  0,00 
  Oyavas 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  190,10  0,00 
  Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 80,00   náhrada  760,40  0,00 
  Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC07=Bevacizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  190,10  0,00