Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Herceptin 150 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  386,56  106,57 
  Herceptin 600 mg injekčný roztok v liekovke; sol inj 1x5 ml (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 21,00   náhrada  1 137,47  0,00 
  KANJINTI 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  279,99  0,00 
  Ogivri 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  348,96  68,97 
  Trazimera 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  279,99  0,00 
  Zercepac 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  279,99  0,00