Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Herceptin 150 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  397,60  53,27 
  Herceptin 600 mg injekčný roztok v liekovke; sol inj 1x5 ml (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 21,00   náhrada  1 137,47  0,00 
  Herzuma 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  372,96  28,63 
  KANJINTI 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  356,07  11,74 
  Ogivri 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  359,24  14,91 
  Trazimera 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  344,33  0,00 
  Zercepac 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  354,31  9,98