Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Carbomedac 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x15 ml/150 mg (liek.skl.jantár.); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 150,00   náhrada  17,46  3,81 
  Carbomedac 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x45 ml/450 mg (liek.skl.jantár.); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 450,00   náhrada  52,39  11,44 
  Carbomedac 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/50 mg (liek.skl.jantár.); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 50,00   náhrada  6,46  1,91 
  Carboplatin Accord 10 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x15 ml/150 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 150,00   náhrada  13,65  0,00 
  Carboplatin Accord 10 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x45 ml/450 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 450,00   náhrada  40,82  0,00 
  Carboplatin Kabi 10 mg/ml; con inf 1x15 ml/150 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 150,00   náhrada  13,94  0,29 
  Carboplatin Kabi 10 mg/ml; con inf 1x45 ml/450 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 450,00   náhrada  41,09  0,14 
  Carboplatin Kabi 10 mg/ml; con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 50,00   náhrada  6,31  1,76