Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  IMFINZI 50 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/500 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FF03= () 0,33   náhrada  2 177,91  216,75 
  IMFINZI 50 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x2,4 ml/120 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FF03= () 0,08   náhrada  529,17  58,02