Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Retsevmo 40 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x40 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX22= () 7,00   náhrada  2 890,65  0,00 
  Retsevmo 80 mg tvrdé kapsuly; cps dur 112x80 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX22= () 28,00   náhrada  11 204,97  0,00