Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  LENVIMA 4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x4 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX08= () 12,77   náhrada  1 514,51  385,27