Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 14 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (blis. Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis. Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib STADA 200 mg; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib STADA 400 mg; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Pazopanib Zentiva 200 mg; tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 092,11  0,00 
  Pazopanib Zentiva 400 mg; tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  706,56  0,00 
  Votrient 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x200 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 22,50   náhrada  1 912,56  820,43 
  Votrient 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX03= () 15,00   náhrada  1 282,01  575,45