Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Nexavar 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 112x200 mg (blis.PP/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX02= () 28,00   náhrada  3 039,05  0,00 
  Sorafenib STADA; tbl flm 112x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotli; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX02= () 28,00   náhrada  1 721,79  0,00 
  Sorafenib Teva 200 mg; tbl flm 112x200 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX02= () 28,00   náhrada  1 721,79  0,00 
  Sorafenib Zentiva; tbl flm 112x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotli; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX02= () 28,00   náhrada  1 721,79  0,00 
  Weldinin; tbl flm 112x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX02= () 28,00   náhrada  1 721,79  0,00