Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 39 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Klertis 12,5 mg; cps dur 28x12,5 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,00   náhrada  553,37  0,00 
  Klertis 25 mg; cps dur 28x25 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 14,00   náhrada  1 132,89  0,00 
  Klertis 50 mg; cps dur 28x50 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 28,00   náhrada  2 266,54  0,00 
  Sunitinib Accord 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib Accord 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x25 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib Accord 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x50 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib G.L. Pharma 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (blis.Al/OPA/AL/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib G.L. Pharma 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x25 mg (blis.Al/OPA/AL/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib G.L. Pharma 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x50 mg (blis.Al/OPA/AL/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib Glenmark 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib Glenmark 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x25 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib Glenmark 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x50 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib Krka 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x12,5 mg (blis.OPA/Al/PE/Al-jednotliv.; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib Krka 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x25 mg (blis.OPA/Al/PE/Al-jednotliv.dá; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib Krka 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x50 mg (blis.OPA/Al/PE/Al-jednotliv.dá; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib Mylan 12,5 mg; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib Mylan 25 mg; cps dur 30x25 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib Mylan 50 mg; cps dur 30x50 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib Pharmagen 12,5 mg; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib Pharmagen 25 mg; cps dur 30x25 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib Pharmagen 50 mg; cps dur 30x50 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib Sandoz 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib Sandoz 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x25 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib Sandoz 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x50 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib STADA 12,5 mg; cps dur 30x1x12,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib STADA 25 mg; cps dur 30x1x25 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.d; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib STADA 50 mg; cps dur 30x1x50 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.d; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib Teva 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x12,5 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib Teva 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x25 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib Teva 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x50 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib Xantis 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib Xantis 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x25 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib Xantis 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x50 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sunitinib Zentiva 12,5 mg; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sunitinib Zentiva 25 mg; cps dur 30x25 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sunitinib Zentiva 50 mg; cps dur 30x50 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00 
  Sutent 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (fľ. HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  592,90  0,00 
  Sutent 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x25 mg (fľ. HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 15,00   náhrada  1 213,81  0,00 
  Sutent 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x50 mg (fľ. HDPE); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 30,00   náhrada  2 428,42  0,00