Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  IMBRUVICA 280 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x280 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EL01= () 20,00   náhrada  3 942,37  0,00 
  IMBRUVICA 420 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x420 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EL01= () 30,00   náhrada  5 908,37  0,00 
  IMBRUVICA 560 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x560 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EL01= () 40,00   náhrada  7 919,98  0,00