Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Mektovi 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EE03= () 14,00   náhrada  2 008,01  0,00