Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  TAGRISSO 80 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x80 mg (blis.Al/Al-perf.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EB04= () 30,00   náhrada  5 788,98  955,77