Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 12 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Erlotinib Mylan 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Erlotinib Sandoz 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib Sandoz 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Erlotinib STADA 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib STADA 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis. Al/PVC); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis. Al/PVC); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  485,13  0,00 
  Erlotinib Vipharm 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib Vipharm 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Erlotinib Zentiva 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  464,64  0,00 
  Erlotinib Zentiva 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  485,12  0,00 
  Tarceva 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/Al); ; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  1 409,41  924,28