Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Iclusig 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x15 mg (fľ.HDPE); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EA05= () 20,00   náhrada  6 059,74  0,00 
  Iclusig 45 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x45 mg (fľ.HDPE); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EA05= () 30,00   náhrada  5 351,06  0,00