Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Epimedac 2 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, URK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  30,32  9,77 
  Epimedac 2 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, URK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  7,83  3,72 
  Epirubicin Accord 2 mg/ml; sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.s bielym/modrý; na recept; HEM, ONK, URK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  30,20  9,65 
  Epirubicin Mylan 2 mg/ ml; sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, URK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  20,55  0,00 
  Epirubicin Mylan 2 mg/ ml; sol inj 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, URK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  5,34  1,23 
  FARMORUBICIN PFS; sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.PP); na recept; HEM, ONK, URK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  30,22  9,67