Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Azacitidín STADA; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  130,16  0,00 
  Azacitidine Accord 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  130,16  0,00 
  Azacitidine betapharm 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  130,16  0,00 
  Azacitidine Glenmark 25 mg/ml; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  130,16  0,00 
  Azacitidine Sandoz 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  130,16  0,00 
  Azacitidine STADA Arzneimittel 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.bez krytu); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  130,16  0,00 
  Vidaza 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  141,95  11,79 
  Zassida 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  130,16  0,00