Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Gemcitabine Accord 100 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x1000 mg/10 ml (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01BC05=Gemcitabin (GP NIE) 1 000,00   náhrada  22,94  0,00 
  Gemcitabine Accord 100 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x200 mg/2 ml (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01BC05=Gemcitabin (GP NIE) 200,00   náhrada  6,67  2,07 
  Gemcitabine Kabi 38 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x26,3 ml/1000 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01BC05=Gemcitabin (GP NIE) 1 000,00   náhrada  33,59  10,59 
  Gemcitabine Kabi 38 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5,26 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01BC05=Gemcitabin (GP NIE) 200,00   náhrada  6,79  2,19 
  Gemliquid 10 mg/ml; con inf 1x100 ml/1000 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01BC05=Gemcitabin (GP NIE) 1 000,00   náhrada  37,51  14,51 
  Gemliquid 10 mg/ml; con inf 1x20 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01BC05=Gemcitabin (GP NIE) 200,00   náhrada  8,00  3,40 
  Gemliquid 40 mg/ml; con inf 1x25 ml/1000 mg (liek.inj.skl. + ochr.vieč; na recept; HEM,ONK; ATC=L01BC05=Gemcitabin (GP NIE) 1 000,00   náhrada  24,51  1,51 
  Gemliquid 40 mg/ml; con inf 1x5 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01BC05=Gemcitabin (GP NIE) 200,00   náhrada  7,82  3,22