Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Epclusa 400 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x400 mg/100 mg (fl.HDPE); ; HEP,INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AP55= () 28,00   náhrada  9 126,38  0,00