Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ZEPATIER 50 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg/100 mg (blis.Al/Al); ; HEP, INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AP54= () 28,00   náhrada  6 844,47  0,00