Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 17 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  FROMILID 250; tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  4,11  1,78 
  FROMILID 500; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,23  1,57 
  Fromilid uno; tbl mod 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  9,96  5,30 
  Fromilid uno; tbl mod 7x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  5,90  3,57 
  KLABAX 500 mg; tbl flm 14x500 mg; na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,20  1,54 
  KLACID 125 mg/5 ml; gru por 1x100 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 5,00   náhrada  6,41  2,79 
  KLACID 125 mg/5 ml; gru por 1x60 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 3,00   náhrada  4,44  2,27 
  KLACID 250 mg/5 ml; gru por 1x100 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 10,00   náhrada  13,76  6,52 
  KLACID 250 mg/5 ml; gru por 1x60 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 6,00   náhrada  8,80  4,46 
  KLACID 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  8,60  3,94 
  KLACID SR; tbl mod 7x500 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  7,24  4,91 
  KLERIMED 250 mg; tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  3,83  1,50 
  KLERIMED 500 mg; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,20  1,54 
  LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  3,83  1,50 
  LEKOKLAR 250 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu; gru por 1x100 ml (68,3 g gran./57,0 ml vody) (fľ.H; na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 10,00   náhrada  9,65  2,41 
  LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,20  1,54 
  Lekoklar XL 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 7x500 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  4,82  2,49