Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  TAXIMED 1 g; plo ijf 10x1 g (liek.inj.skl.); ; ALG, TRN; ind.obm. ATC=J01DD01=Cefotaxim (GP NIE) 2,50   náhrada  23,54  0,00