Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Baqsimi 3 mg nosový prášok v jednodávkovom obale; plv nas 1x3 mg (obal PE/PP); ; DIA,END,ENP,INT,KLF; ind.obm. ATC=H04AA01=Glukagon (GP NIE) 1,00   náhrada  68,93  47,99 
  GlucaGen HypoKit 1 mg; plv iol 1x1 mg+solv.; na recept; DIA,END,ENP,INT,KLF; ind.obm. ATC=H04AA01=Glukagon (GP NIE) 1,00   náhrada  15,94  3,15