Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ketoconazole HRA 200 mg tablety; tbl 60x200 mg (blis.PVC/Al); ; END, ENP; ind.obm. ATC=H02CA03= () 20,00   náhrada  621,58  0,00