Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Oktreotid Teva 20 mg; plv inu 1x20 mg (liek.inj.skl.+1 striek.inj.napl.+; ; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm.,ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 20,00   náhrada  195,44  0,00 
  Oktreotid Teva 30 mg; plv inu 1x30 mg (liek.inj.skl.+1 striek.inj.napl.+; ; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm.,ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 30,00   náhrada  293,17  0,00 
  SANDOSTATIN 100 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x1 ml/100 µg (amp.skl.); na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm.,ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 0,50   náhrada  8,88  0,00 
  SANDOSTATIN 500 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x1 ml/500 µg (amp.skl.); na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm.,ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 2,50   náhrada  44,41  0,00 
  SANDOSTATIN LAR 30 mg; plv iul 1x30 mg (liek.inj.skl.+1x striek.inj.napl.; na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm.,ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 30,00   náhrada  402,91  109,72