Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  AGOLUTIN; sol inj 5x2 ml/60 mg (amp.skl.); na recept; ATC=G03DA04=Progesteron (GP ANO) 60,00   náhrada  2,77  0,97