Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/4 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BX13= () 30,00   náhrada  7,12  2,92 
  Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/8 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BX13= () 30,00   náhrada  9,55  3,61 
  Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/4 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BX13= () 30,00   náhrada  8,55  3,60 
  Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/8 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BX13= () 30,00   náhrada  11,07  4,38