Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Rosazimib 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  8,98  2,95 
  Rosazimib 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  10,24  3,46 
  Rosazimib 40 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  13,46  6,26 
  ROZOR 10 mg/10 mg; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  17,82  11,79 
  ROZOR 10 mg/10 mg; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  22,46  4,37 
  ROZOR 20 mg/10 mg; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  18,78  12,00 
  ROZOR 20 mg/10 mg; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  27,19  6,85 
  RUZEB 10 mg/10 mg; tbl 28x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 28,00   náhrada  13,60  7,97 
  RUZEB 5 mg/10 mg; tbl 28x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 28,00   náhrada  15,40  10,11