Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 12 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MIXOR 80 mg/10 mg; tbl 28x80 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,73  3,92 
  MIXOR 80 mg/10 mg; tbl 90x80 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  23,15  10,91 
  MIXOR 80 mg/5 mg; tbl 28x80 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,77  4,38 
  MIXOR 80 mg/5 mg; tbl 90x80 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  23,09  12,20 
  Teldipin 40 mg/10 mg tablety; tbl 28x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  5,71  3,33 
  Teldipin 40 mg/5 mg tablety; tbl 28x40 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  5,56  3,60 
  Teldipin 80 mg/10 mg tablety; tbl 28x80 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,73  3,92 
  Teldipin 80 mg/10 mg tablety; tbl 90x80 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  23,15  10,91 
  Teldipin 80 mg/5 mg tablety; tbl 28x80 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,77  4,38 
  Teldipin 80 mg/5 mg tablety; tbl 90x80 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  23,09  12,20 
  Twynsta 80 mg/10 mg tablety; tbl 28x80 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  20,05  16,24 
  Twynsta 80 mg/5 mg tablety; tbl 28x80 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DB04=Telmisartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  18,17  14,78