Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Reverantza 20 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C09DB02= () 28,00   náhrada  9,75  7,87 
  Reverantza 40 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x40 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C09DB02= () 28,00   náhrada  11,05  7,86