Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Opsumit 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=C02KX04= () 30,00   náhrada  2 082,38  0,00