Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 18 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bixebra 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,76  0,28 
  Bixebra 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,45  0,56 
  Ivabradín Sandoz 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradín Sandoz 7,5 mg; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,26  0,37 
  Ivabradin STADA 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.Al/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradin STADA 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.Al/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,26  0,37 
  Ivabradín Teva Slovakia 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-; ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradine Anpharm 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  18,19  3,71 
  Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  23,87  5,98 
  Ivabradine Mylan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradine Mylan 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,94 
  Ivabradine Zentiva 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradine Zentiva 7,5 mg mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,94 
  Procoralan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 112x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 56,00   náhrada  82,89  53,94 
  Procoralan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  19,49  5,01 
  Procoralan 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  19,49  1,60 
  Raenom 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Raenom 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,94