Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Verquvo 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C01DX22= () 14,00   náhrada  52,64  0,00 
  Verquvo 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C01DX22= () 14,00   náhrada  52,64  0,00 
  Verquvo 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C01DX22= () 14,00   náhrada  52,64  0,00