Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Revolade 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BX05=Eltrombopag (GP NIE) 14,00   náhrada  850,57  0,00 
  Revolade 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BX05=Eltrombopag (GP NIE) 28,00   náhrada  1 691,35  0,00