Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Uptravi 1000 mikrogramov filmom obalené tablety; tbl flm 60x1000 µg (blis.PA/Al/HDPE/PE/Al); ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=B01AC27= () 30,00   náhrada  2 851,42  0,00 
  Uptravi 1200 mikrogramov filmom obalené tablety; tbl flm 60x1200 µg (blis.PA/Al/HDPE/PE/Al); ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=B01AC27= () 30,00   náhrada  2 851,42  0,00 
  Uptravi 1400 mikrogramov filmom obalené tablety; tbl flm 60x1400 µg (blis.PA/Al/HDPE/PE/Al); ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=B01AC27= () 30,00   náhrada  2 851,42  0,00 
  Uptravi 1600 mikrogramov filmom obalené tablety; tbl flm 60x1600 µg (blis.PA/Al/HDPE/PE/Al); ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=B01AC27= () 30,00   náhrada  2 851,42  0,00 
  Uptravi 200 mikrogramov filmom obalené tablety; tbl flm 140x200 µg (blis.PA/Al/HDPE/PE/Al-titračné; ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=B01AC27= () 70,00   náhrada  6 310,92  0,00 
  Uptravi 200 mikrogramov filmom obalené tablety; tbl flm 60x200 µg (blis.PA/Al/HDPE/PE/Al); ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=B01AC27= () 30,00   náhrada  2 704,68  0,00 
  Uptravi 400 mikrogramov filmom obalené tablety; tbl flm 60x400 µg (blis.PA/Al/HDPE/PE/Al); ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=B01AC27= () 30,00   náhrada  2 851,42  0,00 
  Uptravi 600 mikrogramov filmom obalené tablety; tbl flm 60x600 µg (blis.PA/Al/HDPE/PE/Al); ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=B01AC27= () 30,00   náhrada  2 851,42  0,00 
  Uptravi 800 mikrogramov filmom obalené tablety; tbl flm 60x800 µg (blis.PA/Al/HDPE/PE/Al); ; KAR; ind.obm.,ZP ATC=B01AC27= () 30,00   náhrada  2 704,68  0,00