Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Xermelo 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x250 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); ; GIT, ONK; ind.obm.,ZP ATC=A16AX15= () 30,00   náhrada  1 134,49  0,00