Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Galafold 123 mg tvrdé kapsuly; cps dur 14x123 mg (blis. PVC/PCTFE/PVC/Al); ; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AX14= () 28,00   náhrada  15 809,12  0,00